Velkommen

Mobil Lindrende Fysioterapi til alvorligt syge mennesker…

Den Palliative Fysioterapi foregår oftest i hjemmet eller på Hospice.
Fysioterapeuten kommer i dit hjem, oftest først, når du ikke længere orker at tage til behandlinger på hospital eller på klinik.
Den palliative fys. er en vigtig medspiller i det team kommunen mobiliserer i hjemmet.
Lindrende fysioterapi er helhedsorienteret i sin grundform og bestemmes af den aktuelle situation lige præcis den dag behandlingen skal gives. Den stiller ingen krav til patienten.

Efter en kræftsygdom med et typisk behandlingsforløb oplever mange mennesker følgesygdomme eller store forandringer i kroppen. Det kan være svært at kende sig selv igen både fysisk og psykisk.
Mange oplever uro og angst og bekymrer sig om fremtiden og uvisheden i hele situationen.
Andre oplever at være opslugt i en smertespiral, der løbende kræver øget medicinering.
Måske kan mønsteret brydes ved den Lindrende Fysioterapi,  da øget afspændthed kan give bedre udbytte af medicinen. Nogle føler, de får et pusterum under og efter behandlingen og føler øget velvære .

Det vil ofte give en bedre livskvalitet, om det så bare er for een dag ad gangen.